Ανοδίωση Αλουμινίου

Η ανοδίωση είναι η συνηθέστερα επιλεγόμενη διαδικασία όσον αφορά στην προστασία των αντικειμένων που παράγονται από αλουμίνιο ή από κράματα αλουμινίου.

Με την ανοδίωση πετυχαίνουμε την δημιουργία μέσω της ηλεκτροχημικής μεθόδου, στρώματος Οξειδίου του Αλουμινίου με πάχος συνήθως 10-30 μm, το οποίο μπορούμε να χρωματίσουμε σε διάφορους χρωματισμούς.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανοδίωση δεν είναι εφικτή σε όλα τα κράματα αλουμινίου γι’ αυτό και παρακαλούμε πριν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός αντικειμένου και την επιλογή κράματος, εάν απαιτείται ανοδίωση, ρωτήστε μας!!!