Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση – Τηλέφωνα

GALVANICA Επιμεταλλώσεις
Ι. ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

10ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς

Διασταύρωση Νεοχωρούδας

Τ.Θ. 54500 – Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 785400

Fax. 2310 785409

info@galvanica.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τ.Θ. 32817, Τ.Κ. 56402 – Θεσσαλονίκη