Επικασσιτέρωση Sn

Η επικασσιτέρωση βρίσκει εφαρμογές στην βιομηχανία, χρησιμεύοντας κυρίως ως υπόστρωμα σε αντικείμενα στα οποία απαιτείται συγκόλληση με καλάι (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.α.)  ενώ θεωρείται ως ένα από τα πλέον “φιλικά” για τον άνθρωπο μέταλλα!!!

Συνεχείς έλεγχοι στο πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριό μας διασφαλίζουν την αρτιότητα των ηλεκτρολυτών, στοιχείο απαραίτητο για την εξασφάλιση όλων εκείνων των ποιοτικών χαρακτηριστικών που εγγυώνται  ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Είναι πολλές οι φορές που η γεωμετρία ενός αντικειμένου δεν επιτρέπει ή δυσκολεύει την επιμετάλλωσή του!!!
Πριν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός αντικειμένου και εάν απαιτείται επιμετάλλωση, ρωτήστε μας!!!