Περιστροφική επιψευδαργύρωση (γαλβανιζέ) Zn

Η περιστροφική επιψευδαργύρωση, κοινώς γαλβάνισμα, είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή επιμετάλλωσης και έχει εφαρμογή σε μικρά σε μέγεθος αντικείμενα. Το λεπτό (8 έως 12μm) film ψευδαργύρου (Zn) που επικάθεται ηλεκτρολυτικά στην επιφάνεια του μετάλλου, το προστατεύει από οξειδώσεις και προσδίδει στο επιμεταλλωμένο αντικείμενο γυαλάδα. Η γραμμή παραγωγής λειτουργεί αυτόματα και έχει δυνατότητες παραγωγής 5 τόνους το 24ωρο.

Ο χρωματισμός (παθητικοποίηση) της επιφάνειας με ασημί (μπλε) απόχρωση, είναι χωρίς εξασθενές χρώμιο, σύμφωνα με την οδηγία 2002/95/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!!

Είναι πολλές οι φορές που η γεωμετρία ενός αντικειμένου δεν επιτρέπει ή δυσκολεύει την επιμετάλλωσή του!!!
Πριν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός αντικειμένου και εάν απαιτείται επιμετάλλωση, ρωτήστε μας!!!